Výroba betónu

Home / Výroba betónu
VYRÁBAME TIETO PRODUKTY

Certifikovaná betónová zmes

Betón v pevnostnej triede C8/10 – C30/37 Dmax 16 z riečných štrkov (STN EN 206). Betón sa používa na konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a na prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb.

Vodostavebný betón

Vodostavebný betón v triede C25/30, C30/37 s maximálnym priesakom 50 mm (mp 50) (STN EN 12390-8)

Betón pre cementbetónové kryty vozoviek

Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123, Betón STN 73 6123 – CB III – CI 0,4 – Dmax16 – S3. Betón určený na cesty II. a III. triedy, miestne komunikácie funkčnej triedy A2, účelové komunikácie, odstavné a parkovacie plochy.

Potery z kameniva 0-4 mm (STN EN 206)

Hydraulicky stmelené zmesi

Hydraulicky stmelené zmesi CBGM C5/6, C8/10 (STN EN 14227-1:2005)

Mrazuvzdorný betón

Mrazuvzdorný betón XF2, XF3, XF4 v triede C25/30 – C30/37 s max. priesakom 50mm (MP50) (STN EN 206:2002, Z1)

DOBRÁ RADA

Prečo by ste si mali vybrať práve nás?

15 ROKOV
SKÚSENOSTÍ

Ako každé remeslo, aj výroba betónu si vyžaduje značné zručnosti a mnohoročné skúsenosti, ktoré sú zárukou kvality vyrábaných produktov. 

CERTIFIKOVANÁ
VÝROBA

Všetky naše produkty sú riadne certifikované podľa noriem platných v Slovenskej republike, ktoré vykonal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

DODÁVKY
NA ČAS

Ak sa povie načas, tak u nás to platí 100 %-ne, pretože slovo robí chlapa. To isté platí aj pre našu firmu. Nie zmluvy, ale slovo robí našu firmu tým, čo je.

NAJLEPŠIE
CENY

Najlepšia cena nemusí byť vždy tá najnižšia. Ak firma ide s cenou výrazne smerom dole na úkor kvality materiálov, onedlho sa to prejaví na samotnej stavbe.

NAŠI PARTNERI

Naše referencie

“Raz vidieť je viac ako 100-krát počuť.” Pozrite si naše referenčné zákazky a ak Vám niekto doporučí našu firmu, verte mu! Sme naozaj spoľahliví a naši spokojní zákazníci sú toho dôkazom…

HODNOTENIA ZÁKAZNÍKOV
AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Informácie Vám dávajú náskok pred ostatnými

DOPYT

Máte požiadavku ohľadom dodávky betónu?

Zavolajte nám
Napíšte nám
Navštívte nás
Klinanská cesta 1292
029 01 Námestovo, Slovenská republika