Certifikáty

Home / Certifikáty

 

CERTIFIKÁCIA

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Všetky naše produkty sú riadne certifikované podľa noriem platných v SR

Vyberte si z nižšie uvedenej ponuky certifikátov.

 

map

Certifikát o zhode betón

SK CERTIFIKÁT o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK04 – ZSV – 2580. Betón podľa STN EN 206

Certifikát o zhode betón CB III

SK CERTIFIKÁT o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK04 – ZSV – 2885 Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123

Certifikát o zhode hydraulicky stmelené zmesi CBGM

SK CERTIFIKÁT o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK04 – ZSV – 2888 Hydraulicky stmelené zmesi, Cementom stmelené zmesi

Certifikát dôveryhodná firma

Certifikát je priznaný firmám, ktoré sa môžu pochváliť tým, že nemajú negatívne ohlasy od svojich klientov a obchodných partnerov.

NAŠI PARTNERI